อื่นๆ / Others

  • ถังขยะ (Garbage Bin)

    GB120A ขนาด กว้าง 48 ซม. ยาว 55.5 ซม. สูง 94.5 ซม. ความจุ 120 ลิตร
    Size: (W) 48 x (L) 55.5 x (H) 94.5 cm. Capacity 120L
    GB240A ขนาด กว้าง 58.5 ซม. ยาว 71.5 ซม. สูง 106 ซม. ความจุ 240 ลิตร
    Size: (W) 58.5 x (L) 71.5 x (H) 106 cm. Capacity 120L